Kullanım Koşulları

Fal Dünyası ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

KULLANICI, 18 yaşından büyük olduğunu kesinlikle kabul eder.

KULLANICI site veya uygulama üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

KULLANICI, Fal Dünyası sitesinde ve uygulamasında yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda, ilgili mevzuaata yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:

* İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez. * Çocukların Cinsel İstismarı: on sekiz yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez. * Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez. * Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez. * Müstehcenlik: Müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriğin yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez. * Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez. * Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez. * Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez.

Fal Dünyası üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen KULLANICIlara aittir. Fal Dünyası tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir.

Fal Dünyası site dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICIların yazdıklarından yorum ve/veya içeriğinden sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. Fal Dünyası hiçbir sebep beyan etmeden KULLANICI'ların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan gerekce göstermeden kaldırma hakkına sahiptir.

KULLANICI''lar Fal Dünyası sitesinde ve uygulamasında, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer KULLANICIlardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası, sosyal medya hesabı veya eposta adresi veremez.( Özel iletişim bilgileri)

KULLANICI verilerinin Fal Dünyası nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (KULLANICInın bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan Fal Dünyası sorumlu değildir

KULLANICI bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz, kullanamaz ya da iletemez.

Fal Dünyası, hiçbir KULLANICInın davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar KULLANICIlar arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa maddi ve/veya manevi zarardan sorumlu değildir

Fal Dünyası sitesi ve uygulamasında fallara yapılan yorumlardan KULLANICI şahsen sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır

Fal Dünyası hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

Fal Dünyası, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir.

Fal Dünyası KULLANICI'ların gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgileri toplama yöntemleri kullanabilir. Fal Dünyasi, bu anonim bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Fal Dünyasi ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

KULLANICILAR, Fal Dünyasına kişisel bilgilerini verirken, kendi vatandaşlık numaralarını ve kendi banka hesap bilgilerini vermek zorundadır. Yanlış Vatandaşlık numarası ve yanlış banka hesap bilgileri verilmesi dahilinde ortaya çıkabilecek maddi ve manevi sorunlardan Fal Dünyasi Hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fal Dünyası 'nın iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICI' ların üyelik bilgileri Fal Dünyası tarafından saklanacaktır

Fal Dünyası, Kullanım Şartları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir